Sopimus

Majoittaja.fi:n ja omistajan välisen vuokraussopimuksen ydinkohdat pähkinänkuoressa.

Lomakohde ja huolto

Omistaja on velvollinen tarkistamaan, että vuokrakohteesta annetut tiedot ovat oikein.

Varausehtojen mukaan vuokraan sisältyy lomakohteen vapaa käyttöoikeus. Omistajan on huolehdittava, että vuokrakohteessa on vuokralaisen käytössä myös takka- ja saunapuut.

Omistaja on velvollinen pitämään vuokrakohteen aina parhaassa mahdollisessa ja asianmukaisessa kunnossa. Edellä sanottua rajoittamatta omistajan on mm. talviaikaan huolehdittava, että vuokrakohteessa on lumityöt asianmukaisesti tehtynä vuokralaisen saapuessa ja kohteessa on lämmöt päällä. Kesäaikana omistajan on huolehdittava, että nurmi-alueet on ajettu ja ympäristö muuten on siistissä kunnossa.

Vuokralainen huolehtii vuokrakohteen siivouksesta. Omistaja on kuitenkin vastuussa, että siivoustyöt on aina asianmukaisesti tehty ennen uuden vuokralaisen saapumista.

Vuokraukset

Omistajalla on oikeus käyttää vuokrakohdetta omiin tarkoituksiinsa sekä vuokrata vuokrakohdetta itse. Omistajan velvollisuus on selvittää vuokrakohteen varaustilanne ennen vuokrausta tai omaa käyttöä Majoittaja.fi:n varauskalenterista. Majoittaja.fi:n varauksella on etuoikeus omistajan tekemiin varauksiin päällekkäisissä varauksissa.

Markkinointi

Majoittaja.fi markkinoi vuokrakohdetta tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla ja tarkoituksenmukaiseksi katsomissaan markkinointikanavissa.

Vuokra ja provisio

Majoittaja.fi sopii omistajien kanssa kohteiden vuokrahinnat. Provisio on sovittu prosenttimäärä varauksien nettotuloista.

Tilitykset

Majoittaja.fi:lle maksattu vuokra tilitetään provisio vähennettynä omistajalle. Vuokrien tilitys omistajalle tapahtuu kuukausittain vuokra-ajankohtaa seuraavana kuukautena.

Vakuutukset ja vahingot

Omistaja on vastuussa vuokrakäytössä tapahtuvasta normaaliksi katsottavasta kulumisesta vuokrakohteessa sekä astioiden, liinavaatteiden ja muiden vastaavien omaisuuserien pienestä hävikistä ja rikkoutumisista.

Omistaja pitää huolen siitä, että vuokrakohde on asianmukaisesti vakuutettu täysarvovakuutuksella (mukaan lukien koti- ja irtaimistovakuutus) sekä vastuuvakuutuksella ja varustettu lain ja asetusten vaatimalla tavalla.

Sopimuksen irtisanominen ja kesto

Vuokraussopimus on kulloinkin voimassa toistaiseksi, ellei sopimuksessa toisin mainita. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa vuokraussopimus välittömästi.

Majoittaja.fi:llä on kuitenkin oikeus vuokrata kohde ennen irtisanomisaikaa tulleille varauksille vuokraussopimuksen mukaisesti.