Vuokraehdot

Varaus- ja maksuehdot

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Varaus astuu voimaan, kun varauksen tekijä on maksanut varausmaksun (25% loppusummasta) tai koko vuokrasumman kerralla. Jos varaukseen on alle 30 päivää, tulee koko vuokrasumma maksaa kerralla. Varauksen tekijä hyväksyy nämä vuokraehdot maksaessaan varauksen. Maksussa on käytettävä laskun viitenumeroa.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Varauksen peruutus tai muuttaminen on tehtävä kirjallisena sähköpostiosoitteeseen varaukset@majoittaja.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut perille. Toimistoajan (arkisin 8:00 – 16:00) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Peruutuksen tapahtuessa varauksen arvosta palautetaan 75%, jos peruutus tapahtuu 30 vuorokautta ennen varauksen ajankohtaa tai aikaisemmin. Jos peruutus tapahtuu tätä myöhemmin, maksuja ei palauteta. Mikäli asiakas ei maksa ajallaan, voidaan varaus myös peruuttaa.

Yhteyshenkilö

Laskussa on linkki saapumisohjeisiin, josta löydät lomakohteen omistajan nimen sekä puhelinnumeron. Vuokralainen sopii aina lomakohteen omistajan kanssa erikseen avainten luovutuksesta sekä saapumisohjeista.

Oleskelu lomakohteessa ja liinavaatteet

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00 saakka. Joustoa lomakohteen luovutuskellonajoista voi kysyä erikseen kohteen omistajalta. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly kohteen vuokraan. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä tai ottaa omat mukaan. Lakanoita on käytettävä lomakohteessa.

Korvausvelvollisuus, vastuu ja loppusiivous

Vuokralainen on velvollinen maksamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä. Vuokralainen vastaa myös tilan siisteydestä. Tila tulee vuokrauksen jälkeen luovuttaa yhtä siistinä kuin se oli sinne saavuttaessa ellei erillista loppusiivousta ole ostettu. Vahinkojen korvaus sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan veloittaa vuokralaiselta myös vuokra-ajankohdan jälkeen.

Ylivoimainen este (Force Majeure)

Omistaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt, kuten leväesiintymät tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut omistajasta ja minkä seurauksia omistaja ei ole kohtuudella voinut estää. Omistaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Mökin omistajan vaihdoksessa tullaan rahat palauttamaan takaisin asiakkaalle.